Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
URoKDiP  UET  Uvod u elektrotehniku Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Polaganje kolokvijuma i ispita  

Prvi kolokvijum sadrži dva zadatka. Jedan iz vremenski konstantnih struja i jedan iz vremenski promenljivih struja i pet teorijskih pitanja. Ukupan broj poena je 70. Kolokvijum se priznaje ako student uradi najmanje 50% od svakog zadataka i najmanje 50% teorijskih pitanja.

Drugi kolokvijum sadrži dva zadatka. Jedan iz trofaznih sistema (3F) i jedan iz elektro-statickog praznjenja (ESD). Ukupan broj poena je 30. Kolokvijum se priznaje ako student uradi najmanje 50% od svakog zadataka.

U ispitnim rokovima studenti polažu onaj deo koji nisu uradili u toku semestra preko kolokvijuma.

Dozvoljeno je u svakom ispitnom roku raditi samo prvi ili samo drugi deo.

Ispit je položen kada se polože oba dela.

Studenti na ispit donose Indeks ili licnu kartu, pribor za pisanje i racunanje. Na ispitu student dobija svesku u kojoj radi.

Dok traje ispit nije dozvoljen međusobni razgovor, dodavanje i primanje raznih predmeta, samovoljno napuštanje dodeljenog mesta, i upotreba mobilnih telefona. Za navedene prestupe student se udaljava sa ispita i zabranjuje mu se polaganja u naredna dva ispitna roka.

 
Obaveštenja
Teams
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
Ispitni rokovi
Sve vesti  
Predavači
sk 2020/2021
Osnovne informacije
Fond časova, literatura
Pravila polaganja
Polaganje kolokvijuma i is...
Dodatni materijal
Zadaci i kolokvijumi
Predavanja
Prezentacije sa predavanja
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs