Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
URoKDiP  UET  Uvod u elektrotehniku Pošaljite tekst prijatelju
Dodatni materijal
Prezentacije sa predavanja  

Poštovani studenti, zbog prekida nastave izazvane pandemijom COVID19, prezentacije sa predavanja možete da vidite u prilogu. Prezentacije su grupisane po oblastima i prebačene u PDF format. Školska godina 2019/2020.
Pridruženi dokumenti :
1.    Električno polje (458 kB)
2.    Vremenski konstantne struje (686 kB)
3.    Prostoperiodične struje (1012 kB)
4.    Magnetsko polje (585 kB)
5.    Elektromagnetsko polje (247 kB)
6.    Trofazni sistemi (351 kB)
7.    Elektrostatičko pražnjenje (4425 kB)
 
Obaveštenja
Teams
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
Ispitni rokovi
Sve vesti  
Predavači
sk 2020/2021
Osnovne informacije
Fond časova, literatura
Pravila polaganja
Polaganje kolokvijuma i is...
Dodatni materijal
Zadaci i kolokvijumi
Predavanja
Prezentacije sa predavanja
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs