Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Menadžment  I - EuII  Elektrotehnika u industrijskom inžinjerstvu Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Osnovi elektrotehnike je obavezan predmet, i nosi 5 ESPB poena. Predmet se sluša u trećem semestu.

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom i osnovnim zakonima Elektrotehnike, te da se osposobe za rešavanje jednostavnih električnih kola vremenski konstantnih i vremenski promenljivih struja.

Nastava se izvodi u vidu predavanja, uz povremene video prezentacije. Merni uredjaji se demonstriraju nekoliko puta u toku semestra, u terminima auditornih vezbi.

U toku semestra predviđene su i četiri laboratorijske vežbe.

U prilogu se nalazi PDF dokument sa osnovnim informacijama i planom izvođenja nastave.

Zbog epidemioloških mera postoji mogućnost izmene plana.

Pridruženi dokumenti :
1.    Uvod u predmet (171 kB)
 
Obaveštenja
Kolokvijum
Online nastava
Sve vesti  
Predavači
dr Miodrag Milutinov
Osnovne informacije
Fond časova, Literatura
Pravila polaganja
Kolokvijum/Ispit
Raspored predavanja
Školska 2021-22
Dodatni materijal
Primer ispita
Prezentacije sa predavanja
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs