Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Menadžment  I - EuII  Elektrotehnika u industrijskom inžinjerstvu Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Kurs iz predmeta je na prvoj godini osnovnih studija i nosi 6 ESPB poena.

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom i osnovnim zakonima Elektrotehnike, te da se osposobe za rešavanje jednostavnih električnih kola vremenski konstantnih i vremenski promenljivih struja.

Nastava se izvodi u vidu predavanja, uz povremene video prezentacije. Merni uredjaji se demonstriraju nekoliko puta u toku semestra, u terminima auditornih vezbi.

Kurs iz predmeta obavlja se po planu i progranu za 2007/2008 godinu, koji je dostupan na stranicama Fakulteta tehničkih nauka.

Pridruženi dokumenti :
1.    Uvod u predmet (150 kB)
 
Obaveštenja
Kolokvijum, 18.01.'16.
Laboratorijske vezbe
Sve vesti  
Rezultati
Ispit, 26.01.2016.
Kolokvijum, 18.01.'16.
Sve vesti  
Predavači
dr Neda Pekarić-Nađ
Osnovne informacije
Fond časova 2+2, Literatur...
Pravila polaganja
Oba položena kolokvijuma o...
Raspored predavanja
Školska 2014-2015
Dodatni materijal
Pripreme za II kolokvijum
Pripremni zadaci
Skripte za V nedelju
Sve vesti  
 © 2020 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs