Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
MiR  OET 1  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  


Osnovi elektrotehnike 1 predstavljaju obavezan predmet na studijskom programu Merenje i regulacija i nosi 9 ESPB poena.

Predmet se sluša u prvom semestru osnovnih akademskih studija.


Cilj predmeta je da studenti steknu osnovna znanja iz odabranih oblasti elektrotehnike i da usvoje adekvatnu stručnu terminologiju. Studenti se tokom nastavnih aktivnosti osposobljavaju za razumevanje osnovnih pojmova i samostalno rešavanje problema iz oblasti elektrostatike i električnih kola vremenski konstantnih struja. Znanja stečena tokom kursa iz Osnova elektrotehnike 1 treba da posluže studentima za efikasan početak praćenja nastave iz užestručnih predmeta na višim godinama studija.


Nastava na ovom predmetu se izvodi u vidu predavanja, auditornih vežbi i individualnih konsultacija u skladu sa planom i programom studijskog programa Merenje i regulacija, Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu.


 
Rezultati
Ispit održan 11.04.2024.
Ispit održan 09.04.2024.
Ispit održan 10.02.2024.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 09.04.2...
ZiR - ispit održan 05.02.2...
ZiR - ispit održan 22.01.2...
Sve vesti  
Predavači
Karolina i Aleksandra
Osnovne informacije
Fond časova 4 + 4
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Zadaci za auditorne vežbe ...
Ispravke u zbirci
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs