Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
O nama Pošaljite tekst prijatelju
 

Svojim delovanjem u nastavnom procesu, Katedra uvodi studente u široku oblast elektrotehnike. Upoznajući ih sa osnovama teorijske i primenjene elektrotehnike postavlja temelj njihovog stručnog razvoja i usavršavanja.

Angažovanjem na nacionalnim i međunarodnim projektima vezanim za primenjenu elektromagnetiku i elektromagnetsku kompatibilnost, Katedra konstantno akumulira iskustva, koja se nastavnim procesom prenose studentima.

Svojim dugogodišnjim iskustvom Katedra doprinosi visokom kvalitetu nastavnog procesa i obezbeđuje da nivo znanja studenata dostigne stepen koji je zavidan po svetskim merilima.

Katedra za teorijsku elektrotehniku je u sastavu Instituta za energetiku, elektroniku i telekomunikacije, Fakulteta tehničkih nauka, Univerziteta u Novom Sadu.

 
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs