Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Projekti Pošaljite tekst prijatelju
 

Tokom prethodnih godina realizovano je mnoštvo naučnoistraživačkih projekata, u saradnji sa privrednim i državnim organima. Saradnja se ostvaruje kroz projekte vezane za elektromagnetsku kompatibilnost i modelovanje i određivanje elektromagnetnog polja u širokom opsegu učestanosti.

U ovom kratkom predstavljanju navedeni su samo projekti realizovani u poslednje vreme:

 
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs