Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Određivanje površinskog efekta i efekta blizine Pošaljite tekst prijatelju
Osnovno o projektu
O projektu...  

Ovaj projekat vezan je za razvoj softverskog programa za određivanje površinskog efekta i efekta blizine, koji nastupaju u elementima elektrodistributivnog sistema.

Program je namenjen za odrađivanje površinskog efekta i efekta blizine kako u slučaju prostoperiodičnih napona i struja, u kompleksnom domenu, tako i u slučajevima složenoperiodičnih situacija, pri različitim talasnim oblicima napona i struja, koji se javljaju posebno za vreme kvara, u vremenskom domenu.

Izlazni rezultati ovog programskog paketa će biti raspodela linija vektora gustine struje po poprečnom preseku jednog ili sistema provodnika, kao i impedansa korišćenog sistema. Posebno će moći da se definišu sopstvene i međusobne induktivnosti sistema, kao i uticaj svih parametara na te veličine. Na osnovu ovog programa će moći i da se vrši optimizacija geometrije (načina postavljanja) standardnih provodnih elemenata, kao i optimizacija u konstrukciji novih elemenata elektrodistributivnih sistema.

 
Obaveštenja
Odobrenje Ministarstva
Sve vesti  
Rezultati
Preliminarni rezulati
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs