Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Elektromagnetska kompatibilnost Pošaljite tekst prijatelju
Osnovno o projektu
O projektu...  

Ovaj projekat povezan je sa projekatom: "Određivanje elektromagnetskih polja", jer će se na osnovu određenih elektromagnetskih polja pristupiti ispitivanju uticaja polja na žive organizme, u cilju zaštite od neželjenih posledica.

Naravno, najviše pažnje će biti posvećeno uticaju na ljude svih elektromagnetskih polja i to posebno električnog i posebno magnetskog polja, kako u vremenskom, tako i u kompleksnom domenu.

U ovom dleu projekta biće potrebno modelovati čoveka u elektromagnetskom polju, kako bi se ispitali svi uticaji polja na njega i eliminisali ili smanjili oni negativni.

Kao rezultat ovih istraživanja bi moglo da se dođe i do niza preporuka o merama koje treba preduzeti, kako čovek i njegovo zdravlje ne bi bilo ugroženo.

 
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs