Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Određivanje elektromagnetskih polja Pošaljite tekst prijatelju
Osnovno o projektu
O projektu...  

Ovaj projekat vezan je za razvoj programskog paketa za određivanje elektromagnetskih polja (električnih i magnetskih) u neposrednoj blizini elemenata elektrodistributivnih sistema.

Poznavanje ovih polja je od izuzetnog značaja, kako za samu eksploataciju električne energije, tako i za uticaj tih polja na žive organizme, posebno na čoveka. Pri tome bi se, u zavisnosti od konkretnog problema, određivala monofazna i trofazna polja, u kompleksnom i u vremenskom domenu.

Rezultati ovih programa bi bili verifikovani eksperimentalno, a bili bi korišćeni i za procenu stepena elektromagnetske kompatibilnosti, kako pri nabavci novih uređaja, tako i za adaptaciju postojećih.

 
Obaveštenja
Završen prvi deo projekta
Odobrenje Ministarstva
Sve vesti  
Rezultati
Preliminarni rezulati
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs