Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Naučna delatnost Pošaljite tekst prijatelju
 

Naučni rad Katedre ostvaruje se kroz osnovna, primenjena i razvojna istraživanja. Njihov cilj je razvoja nauke, podizanje kvaliteta nastave i stručno usavršavanja članova. U pojedina istraživanja uključuju se i studenti čime se podstiče njihov daljni razvoj i stručno usavršavanje.

Naučna delatnost se realizuje kroz stručne analize i istraživanja na projektima, a rezultati se izlažu na stručnim skupovima ili u časopisima.

Tokom prethodnih godina realizovano je mnoštvo naučnoistraživačkih projekata, u saradnji sa privrednim i državnim organima, koji se mogu svrstati u sledećih nekoliko kategorija:

  • Primenjena elektromagnetika,
  • Elektromagnetna kompatibilnost i 
  • Elektromagnetska polja energetskih i telekomunikacionih sistema.
 
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs