Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Detaljna analiza uticaja na životnu sredinu GSM bazne stanice Pošaljite tekst prijatelju
Osnovno o projektu
O projektu sa kompanijom Telenor...  

Projekat predstavlja detaljnu analizu uticaja na životnu sredinu GSM bazne stanice mobilne telefonije kompanije Telenor.

U GSM mreži mobilne telefonije postavljanje bazne stanice sa odgovarajućim antenskim sistemima vezano je za nova elektromagnetska polja korišćenih frekvencija. Stoga je neophodno pre postavljanja, izračunati elektromagnetska polja, koja će takvi uređaji da stvaraju i uporediti ih sa normativima koji postoje za nivoe tih zračenja.

Za svaku pojedinačnu lokaciju postavljanja, potrebno je izračunati elektromagnetsko polje u bliskoj zoni antenskog sistema, kao i u širem okruženju uređaja. Ukoliko se ustanovi da zračenja prelaze dozvoljeni nivo, potrebno je predložiti i rešenja za smanjivanje zračenja na dozvoljeni nivo, koji ne bi predstavljao opasnost za okruženje.

 
Obaveštenja
Početak saradnje na izradi...
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs