Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
Studija o proceni uticaja na životnu sredinu GSM bazne stanice Pošaljite tekst prijatelju
Osnovno o projektu
O projektu sa kompanijom Mobtel 063...  

Projekat predstavlja studiju uticaja na životnu sredinu GSM bazne stanice mobilne telefonije kompanije Mobtel 063.

Kako je postavljanje odgovarajućeg antenskog sistema, U GSM mreži mobilne telefonije vezano za nova elektromagnetska polja korišćenih frekvencija, neophodno je, pre postavljanja uređaja, izračunati elektromagnetska polja, koja će takvi uređaji da stvaraju i uporediti ih sa normativima koji postoje za nivoe tih zračenja.

Za svaku pojedinačnu lokaciju mobilne telefonije, potrebno je izračunati elektromagnetsko polje u bliskoj zoni antenskog sistema, i u okruženju.

Proračun svih veličina relevantnih za opisivanje nivoa zračenja, izveden je u skladu sa postavkama teorijske i primenjene elektromagnetike, za teorijski maksimalnu snagu stanice.

 
Obaveštenja
XIX - zahtev za izradu...
Sve vesti  
Dodatni materijal
Primer dijagrama jačine el...
Naučni rad - "Proračun int...
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs