Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Zaštita  Z - EOiZ  Elektrotehnika, oklina i zaštita Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Elektrotehnika, okolina i zaštita je obavezan predmet, i nosi 6 ESPB poena.Predmet se sluša u prvom semestru.

Kurs je podeljen u dva dela. Prvi deo kursa traje pola semestra (prva polovina) i pripada Katedri za Teorijsku elektrotehniku. Drugi deo kursa pripada Katedri za Energetsku elektroniku i pretvarače.

Na ovim stranicama se nalaze informacije samo u vezi prvog dela kursa.

Cilj predmeta je da se izuče osnovni pojmovi o vremenski konstantnim i vremenski promenljivim električnim strujama, o električnim i magnetnim poljima i električnim osobinama materijala.

Nastava se izvodi putem predavanja, auditornih vežbi i individualnih konsultacija. Polazeći od jednostavnijih slučajeva student savlađuje gradivo predviđeno nastavnim programom.

U prilogu se nalazi PDF dokument sa osnovnim informacijama i planom izvođenja nastave. Zbog epidemioloških mera postoji mogućnost izmene plana.

Pridruženi dokumenti :
1.    Zaštita na radu (170 kB)
2.    Zaštita životne sredine (170 kB)
 
Obaveštenja
Online nastava
Sve vesti  
Rezultati
Teams
Sve vesti  
Predavači
doc. Milutinov Miodrag
Osnovne informacije
Fond časova 3+3, Literatur...
Pravila polaganja
Polaganje prvog dela ispit...
Dodatni materijal
Prezentacije
Predavanja
Zadaci
Sve vesti  
 © 2022 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs