Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Zaštita  Z - EOiZ  Elektrotehnika, oklina i zaštita Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Fond časova 3+3 (predavanja 3 časa nedeljno i vežbe 3 časa nedeljno), nastava se održava u drugom semestru.

Prva polovina predmeta (doc. dr Anamarija Juhas) se polaže putem kolokvijuma ili ispita. Kolokvijum se organizuje sredinom semestra u dogovoru predmetninog nastavnika sa studentima.

Prisustvo predavanjima i vežbama je obavezno, a provera prisutnosti će se obaviti nekoliko puta u toku semestra. Kontinualno učenja studenata će se proveravati putem kratkih testova, za vreme predavanja, nekoliko puta u toku semestra.

U izvođenju nastave koristi se sledeća literatura:

  1. Predavanja iz Elektrotehnike (Sekcija: Dodatni materijal)
  2. Zadaci iz Elektrotehnike (Sekcija: Dodatni materijal)
  3. “Osnovi elektrotehnike za studente neelektrotehničkih fakulteta”, Prša Miroslav
 
Obaveštenja
Prijava kolokvijuma
Sve vesti  
Rezultati
Isp 10.06.2020.
Ispit, 09.02.2020.
Ispit, 28.01.2020.
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Anamarija Juhas
Osnovne informacije
Fond časova 3+3, Literatur...
Pravila polaganja
Polaganje prvog dela ispit...
Dodatni materijal
Predavanja
Zadaci
Sve vesti  
 © 2020 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs