Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Mehatronika  H - OET 2  Osnovi elektrotehnike 2 Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Osnovi elektrotehnike 2 predstavljaju obavezan predmet na studijskom programu Mehatronike i nose 5 ESPB poena.

Ovaj predmet predstavlja uvod u oblast elektrotehnike i studentima daje neophodne osnove za razumevanje pojedinih fenomena u domenu istraživanja ove široko rasprostranjene tematike.

Cilj predmeta Osnovi elektrotehnike 2 je da studenti usvoje osnovne pojmove i da se osposobe za rešavanje jednostavnijih problema iz oblasti vremenski konstantnih magnetskih i vremenski promenljivih EM polja, kao i električnih mreža sa vremenski promenljivim strujama.

Nastava na predmetu se izvodi putem predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi, kao i individualnih konsultacija, u skladu sa planom studijskog programa Mehatronike, Fakulteta tehničkih nauka.

 
Obaveštenja
Teorija OET2 - 20.02.2021.
Teorija OET2 - 04.02.2021.
Teorija OET2 - 08.10.2020.
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 20.02.2021.
Ispit održan 13.02.2021.
Ispit održan 04.02.2021.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 13.02.2...
ZiR - ispit održan 30.01.2...
ZiR - ispit održan 08.10.2...
Sve vesti  
Predavači
doc. dr Karolina Kasaš-Laž...
Osnovne informacije
Fond časova 2+2+1
Pravila polaganja
Pravila polaganja
Raspored predavanja
Utorkom i četvrtkom
Dodatni materijal
Predavanja (on-line)
Auditorne vežbe (on-line) ...
Poglavlja knjige
Sve vesti  
 © 2021 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs