Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
BIM  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Osnovi elektrotehnike predstavljaju obavezan predmet na studijskom programu Biomedicinsko inženjerstvo i nose 6 ESPB poena.

Ovaj predmet predstavlja uvod u oblast elektrotehnike i studentima daje neophodne osnove za razumevanje pojedinih fenomena u domenu električnih, magnetskih i elektromagnetskih pojava.

Cilj predmeta jeste da studenti usvoje osnovne pojmove i da se osposobe za rešavanje jednostavnijih problema iz domena elektrostatičkih polja, električnih mreža sa vremenski konstantnim strujama, vremenski konstantnih i vremenski promenljivih elektromagentskih polja, kao i električnih mreža sa vremenski promenljivim strujama.

Nastava na predmetu se izvodi putem predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi, kao i individualnih konsultacija, a u skladu sa planom studijskog programa Biomedicinsko inženjerstvo.

 
Obaveštenja
kolokvijumi 2023/24
Sve vesti  
Rezultati
Estat 13.11.2021.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ispit
Sve vesti  
Predavači
dr Dejana Herceg
Osnovne informacije
Fond časova 3+3
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
sreda
Dodatni materijal
Predavanja i poglavlja knj...
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs