Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Računarstvo - E2  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Osnovi elektrotehnike je bazični predmet na prvoj godini studija. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom i osnovnim fizičkim zakonima elektrotehnike, u oblastima elektrostatike, električnih kola vremenski konstantne struje, elektromagnetizma i električnih kola vremenski promenljivih struja. Stečena znanja su osnova za praćenje nastave na stručnim predmetima viših godina.

Nastava na ovom predmetu se izvodi u vidu predavanja, uz povremene video prezentacije, auditornih i laboratorijskih vežbi i konsultacija. U nastavi se na osnovu niza malih primera formira studentsko znanje, koje vremenom prerasta u inženjersku intuiciju.

Osnovi elektrotehnike je obavezan predmet i nosi 9 ESPB poena.

Nastava na predmetu se izvodi putem predavanja, auditornih vežbi i individualnih konsultacija, u skladu sa planom studijskog programa Računarstvo i automatika, Fakulteta tehničkih nauka.

 
Obaveštenja
Izgubljeni ključevi
1. Kolokvijum
2. Kolokvijum
Sve vesti  
Rezultati
Ispit 22.6.2019.
Ispit održan
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
Kolokvijum 13.06.2015
K1, 28.03.2015
Primer Kol 1
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Neda Pekarić-Nađ
Osnovne informacije
Osnovne informacije o pred...
Raspored predavanja
Letnji semestar šk. 2018/2...
Dodatni materijal
Zadaci za pripremu ispita
materijal
Sve vesti  
 © 2019 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs