Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
OET  ET Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Elektronika i telekomunikacije

Osnovi elektrotehnike je obavezan predmet i nosi 7 ESPB.

Ovaj predmet predstavlja uvod u oblast elektrotehnike i studentima daje neophodne osnove za razumevanje pojedinih fenomena u domenu električnih, magnetskih i elektromagnetskih pojava.

Cilj predmeta jeste da studenti usvoje osnovne pojmove i da se osposobe za rešavanje jednostavnijih problema iz električnih mreža sa vremenski konstantnim strujama i vremenski promenljivim strujama.

Nastava na predmetu se izvodi putem predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi, kao i individualnih konsultacija, a u skladu sa planom studijskog programa.

 
Obaveštenja
Lab vezbe
Sve vesti  
Predavači
Školska 2018-19
Osnovne informacije
Uvod u predmet
Raspored predavanja
Školska 2018-19
Dodatni materijal
Testovi
Predavanja
Sve vesti  
 © 2018 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs