Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
OET  ET Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita  

U toku semestra organizuju se dva testa po 10 poena

Prisustvo na vezbama i predavanjima donosi jos 10 poena. Svako odsustvo umanjuje po 1 poen

U toku semestra se organizuju dva kolokvijuma: prvi nakon završetka prve polovine kursa u terminu auditornih vežb, a drugi na kraju kursa u terminu auditornih vežbi ili prvog ispitnog roka. U ispitnom roku polaže se ceo ispit.

Prvi kolokvijum pokriva oblasti elektrostatike i vremenski konstantnih struja, i sadrži:
- 1 zadatak (15 poena) i
- 5 teorijskih pitanja (5 x 2 poena).

Drugi kolokvijum pokriva oblasti elektromagnetizma i vremenski promenljivih struja, i sadrži:
- 1 zadatak (15 poena) i
- 5 teorijskih pitanja (5 x 2 poena).

Prvi i drugi kolokvijum se ne prijavljuju. U svakom ispitnom roku se prijavljuje ceo ispit. Studenti ne mogu da prisustvuju polaganju ispita ako nisu na spisku prijavljenih.

Oba položena kolokvijuma oslobađaju studenta polaganja završnog ispita. Konačna ocena ispita se formira na osnovu poena dobijenih na dva kolokvijuma i dodatnih poena dobijenih na testovima.

Ispit sadrži zadatke i teorijska pitanja iz celog predmeta
- 2 zadatka (2 x 20 poena) i
- 5 teorijskih pitanja (6 x 5 poena).

 
Obaveštenja
Laboratorija
Laboratorija
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 28.08.2022
Ispit održan 04.04.2022
Ispit održan 11.02.2022.
Sve vesti  
Predavači
Milutinov Miodrag
Osnovne informacije
Uvod u predmet
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Raspored
Dodatni materijal
Predavanja
Ispitni zadaci
Testovi
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs