Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  LPE  Laboratorijski praktikum iz elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Laboratorijski praktikum iz elektrotehnike je bazični predmet na prvoj godini studija. Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa osnovnom terminologijom i da steknu osnovna znanja iz oblasti elektrotehnike i laboratorijskih merenja. Stečena znanja će se koristiti u daljem obrazovanju, u opštestručnim i stručnim predmetima, koji slede.

Nastava na ovom predmetu se izvodi u vidu predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi i konsultacija. U nastavi se primenjuje induktivni metod, tako što se na osnovu niza malih primera formira studentsko znanje, koje vremenom prerasta u inženjersku intuiciju.

Laboratorijski praktikum iz elektrotehnike je obavezan predmet i nosi 4 ESPB poena.

Kurs iz predmeta obavlja se po planu i progranu za 2007/2008 godinu, i dostupan je na sajtu Fakulteta tehničkih nauka.

 
Obaveštenja
Nadoknada laboratirjskih v...
Promena termina iz LPE
Pripreme za lab. vežbe 200...
Sve vesti  
Rezultati
Ispit odrzan 23.09.2009. g...
Ispit održan 11.09.2009.
Ispit održan 28.08.2009.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
Ispit održan 28.08.2009.
Ispit održan 29.06.2009.
Ispit održan 15.04.2009.
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Miroslav Prša
Osnovne informacije
Osnovne informacije o pred...
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Ispitna pitanja (2008/2009...
Pitanja sa testa 2 (2007/2...
Pitanja sa testa 1 (2007/2...
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs