Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  LPE  Laboratorijski praktikum iz elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita  

Gradivo može da se polaže putem kolokvijuma ili celog ispita.

Na kolokvijumu i na ispitu rade se 2 računska zadatka i 5 teorijskih pitanja. Svaki od dva računska zadatka se boduje od 0 do 25 poena, a svako teorijsko pitanje se boduje od 0 do 10 poena. Za pozitivnu ocenu je potrebno da se uradi 50 % računskih zadataka, pri čemu broj bodova na svakom zadatku mora da bude veći od 8 poena, i 50% teorijskog dela kolokvijuma. Kolokvijum i ispit traju tri sata.

Uslov za izlazak na kolokvijum ili ispit su odrađene laboratrijske vežbe. Predviđeno je šest vežbi, a za vežbe su pripremljena uputstva, koja se nalaze u kopirnicama fakulteta. Ova uputstva su obavezna na vežbama.

Student ne prijavljuje kolokvijum koji je pre ispitnog roka. Posle toga, u svakom ispitnom roku, student prijavljuje ceo ispit. U protivnom student ne može da prisustvuje polaganju ispita.

Položen kolokvijum oslobađa studenta polaganje završnog ispita.

 
Obaveštenja
Nadoknada laboratirjskih v...
Promena termina iz LPE
Pripreme za lab. vežbe 200...
Sve vesti  
Rezultati
Ispit odrzan 23.09.2009. g...
Ispit održan 11.09.2009.
Ispit održan 28.08.2009.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
Ispit održan 28.08.2009.
Ispit održan 29.06.2009.
Ispit održan 15.04.2009.
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Miroslav Prša
Osnovne informacije
Osnovne informacije o pred...
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Ispitna pitanja (2008/2009...
Pitanja sa testa 2 (2007/2...
Pitanja sa testa 1 (2007/2...
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs