Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Saobraćaj  S - ETiEM  Elektrotehnika i električne mašine Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Elektrotehnika i električne mašine je izborni predmet, i nosi 7 ESPB poena.

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti elektrotehnike, električnih mašina i njihove primene u saobraćaju i saobraćajnim sredstvima.

Studenti se osposobljavaju za razumevanje osnovnih pojmova o vremenski konstantnim i vremenski promenljivim električnim strujama sa aspekta primene u električnim mašinama.

Nastava se izvodi putem predavanja, auditornih vežbi i individualnih konsultacija.

 
Obaveštenja
Prezentacije sa predavanja
Prijava Ispita
Sve vesti  
Rezultati
Ispit, 07.10.2020.
Ispit, 24.09.2020.
Ispit, 10.09.2020.
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Anamarija Juhas
Osnovne informacije
Fond časova 3+3, Literatur...
Pravila polaganja
Kolokvijum
Dodatni materijal
Zadaci
Kolokvijum - primeri
Predavanja
Sve vesti  
 © 2021 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs