Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Saobraćaj  S - ETiEM  Elektrotehnika i električne mašine Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Katedra za Teorijsku elektrotehniku izvodi predavanja i vežebe samo u prvoj polovini semestra. Na ovim stranicama studenti će biti informisani samo o prvom delu kursa.

Cilj predmeta je da se izuče osnovni pojmovi o vremenski konstantnim i vremenski promenljivim električnim strujama, o električnim i magnetnim poljima i električnim osobinama materijala.

Nastava se izvodi putem predavanja, auditornih vežbi i individualnih konsultacija. Polazeći od jednostavnijih slučajeva student savlađuje gradivo predviđeno nastavnim programom.

 
Obaveštenja
Kolokvijum
Prijava Ispita
Sve vesti  
Rezultati
Ispit 30.09.2021. PS
Ispit, 16.09.2021.
Ispit, 03.09.2021. PS
Sve vesti  
Predavači
Školska 2020-21
Osnovne informacije
Fond časova, Literatura
Pravila polaganja
Kolokvijum/Ispit
Dodatni materijal
Zadaci
Kolokvijum - primeri
Predavanja
Sve vesti  
 © 2021 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs