Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Saobraćaj  S - ETiEM  Elektrotehnika i električne mašine Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Fond časova 3+3 (predavanja 3 časa nedeljno i vežbe 3 časa nedeljno), nastava se održava u drugom semestru.

Prva polovina predmeta (kod prof. dr Anamarije Juhas) se polaže putem kolokvijuma ili ispita. Kolokvijum se organizuje sredinom semestra u dogovoru predmetninog nastavnika sa studentima.

Prisustvo predavanjima i vežbama je obavezno, a provera prisutnosti će se obaviti nekoliko puta u toku semestra. Kontinualno učenja studenata će se proveravati putem kratkih testova, za vreme predavanja, nekoliko puta u toku semestra.

U izvođenju nastave koristi se sledeća literatura:

  1. “Osnovi elektrotehnike za studente neelektrotehničkih fakulteta”, Prša Miroslav
  2. Zadaci iz Elektrotehnike (sekcija: Dodatni materijal)
 
Obaveštenja
Prezentacije sa predavanja
Prijava Ispita
Sve vesti  
Rezultati
Ispit, 18.07.2020.
Ispit, 04.07.2020.
Isp 12.06.2020.
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Anamarija Juhas
Osnovne informacije
Fond časova 3+3, Literatur...
Pravila polaganja
Kolokvijum
Dodatni materijal
Zadaci
Kolokvijum - primeri
Predavanja
Sve vesti  
 © 2020 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs