Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Saobraćaj  S - ETiEM  Elektrotehnika i električne mašine Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Sve informacije se odnose na PRVI deo kursa koji drži Katedra za Teorijsku elektrotehniku.

Saobraćaj i transport

Elektrotehnika i električne mašine nosi 4 ESPB poena. Predmet se sluša u letnjem semestru sa fondom časova 2+1+1. Predavač je doc dr Miodrag Milutinov

Poštanski saobraćaj

Elektrotehnika i električne mašine nosi 7 ESPB poena. Predmet se sluša u letnjem semestru sa fondom časova 3+2+1. Predavač je prof. dr Karolina Kasaš Lažetić

Prisustvo

Prisustvo predavanjima i vežbama je obavezno i pratiće se putem MS Teams platforme. Kontinualno učenje studenata će se proveravati putem kratkih testova, za vreme predavanja, nekoliko puta u toku semestra.

Literatura

U izvođenju nastave koristi se sledeća literatura:

  1. “Osnovi elektrotehnike za studente neelektrotehničkih fakulteta”, Prša Miroslav
  2. Skripta i Zadaci iz Elektrotehnike (sekcija: Dodatni materijal)
 
Obaveštenja
Teams
Sve vesti  
Rezultati
Ispit 12.07.2024. SiT
Ispit 12.07.2024. ET SP
Ispit 21.06.2024. ET SP
Sve vesti  
Predavači
Školska 2021 - 2022
Osnovne informacije
Fond časova, Literatura
Pravila polaganja
Kolokvijum/Ispit
Raspored predavanja
Školska 2021/2022
Dodatni materijal
Zadaci
Kolokvijum - primeri
Predavanja
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs