Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Saobraćaj  S - ETiEM  Elektrotehnika i električne mašine Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Kolokvijum/Ispit  

Sva pravila ovde opisana važe za prvi deo predmeta - Elektrotehnika (kod prof. Milutinov i prof. Kasaš-Lažetić).

Kolokvijum

Nakon završetka prve polovine kursa, organizuje se kolokvijum kojim u potpunosti može da se položi prvi deo predmeta. Jednom pložen kolokvijum važi neograničeno dugo.

Kolokvijum sadrži dva zadatka, jedan iz vremenski konstantnih struja (25 poena) i jedan iz vremenski promenljivih struja (25 poena) kao i pet teorijskih pitanja ili kratkih zadataka (svako po 10 poena).

Ispit

U svakom ispitnom roku student ima mogućnost da polaže prvi i/ili drugi deo predmeta. Sadržaj ispitnog zadataka iz 1. dela je identičan kao kod kolokvijuma: dva zadatka i 5 pitanja. Bodovanje je jednako. Jednom pložen prvi deo ispita važi neograničeno dugo.

Ocena

Ocena prvog dela predmeta se prosleđuje profesoru iz drugog dela predmeta tako da se na kraju formira srednja ocena iz celog predmeta Elektrotehnika i električne mašine. Ocene u indeks upisuje profesor iz drugog dela predmeta.

 
Obaveštenja
Teams
Sve vesti  
Rezultati
Ispit 12.07.2024. SiT
Ispit 12.07.2024. ET SP
Ispit 21.06.2024. ET SP
Sve vesti  
Predavači
Školska 2021 - 2022
Osnovne informacije
Fond časova, Literatura
Pravila polaganja
Kolokvijum/Ispit
Raspored predavanja
Školska 2021/2022
Dodatni materijal
Zadaci
Kolokvijum - primeri
Predavanja
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs