Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Osnovi elektrotehnike je predmet na odseku za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije koji se od školske 2005/2006 organizuje po novom nastavnom planu i programu. Ceo predmet je podeljen na dva jednosemestralna predmeta

  • Osnovi Elektrotehnike 1, I semestar
  • Osnovi Elektrotehnike 2, II semestar

Studenti koji su slušali predmet po starom planu i programu imaju pravo i mogućnost da u ispitnim rokovima polažu predmet po starom programu.

Studenti koji su obnovili prvu godinu studija i prešli na novi plan i program a nisu položili Osnove elektrotenike polažu predmet po novom programu.

Studentima koji su položili predmet po starom nastavnom planu i programu priznaju se predmeti po novom planu i programu.

 
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs