Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   ESI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Mehatronika  H - OET 1  Osnovi elektrotehnike 1 Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Osnovi elektrotehnike 1 jesu obavezan predmet na studijskom programu Mehatronika i nose 4 ESPB poena.

Ovaj predmet predstavlja uvod u oblast elektrotehnike i studentima daje neophodne osnove za razumevanje pojedinih fenomena u domenu električnih, magnetskih i elektromagnetskih pojava.

Cilj predmeta jeste da studenti usvoje osnovne pojmove i da se osposobe za rešavanje jednostavnijih problema iz domena elektrostatičkih polja i električnih mreža sa vremenski konstantnim strujama.

Nastava na predmetu se izvodi putem predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi, kao i individualnih konsultacija, a u skladu sa planom studijskog programa Mehatronika.

 
Obaveštenja
Teorijski deo u T6
Kolokvijum K1 2017/2018
Teorijski deo u T5
Sve vesti  
Rezultati
Test T1 održan 7. 11. 2017...
Ispit održan 23.10.2017.
Ispit održan 07.10.2017.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 21.10.2...
ZiR - ispit održan 07.10.2...
ZiR - ispit održan 30.09.2...
Sve vesti  
Predavači
doc. dr Karolina Kasaš-Laž...
Osnovne informacije
Fond časova 2+2+1
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Poglavlja knjige
Primer teorijskih pitanja
Sve vesti  
 © 2017 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs