Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Mehatronika  H - OET 1  Osnovi elektrotehnike 1 Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Osnovi elektrotehnike 1 jesu obavezan predmet na studijskom programu Mehatronika i nose 4 ESPB poena.

Ovaj predmet predstavlja uvod u oblast elektrotehnike i studentima daje neophodne osnove za razumevanje pojedinih fenomena u domenu električnih, magnetskih i elektromagnetskih pojava.

Cilj predmeta jeste da studenti usvoje osnovne pojmove i da se osposobe za rešavanje jednostavnijih problema iz domena elektrostatičkih polja i električnih mreža sa vremenski konstantnim strujama.

Nastava na predmetu se izvodi putem predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi, kao i individualnih konsultacija, a u skladu sa planom studijskog programa Mehatronika.

 
Obaveštenja
Teorijski deo ipita
Nadoknada laboratorijskih ...
Test iz laboratorijskih ve...
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 19.09.2018.
Ispit održan 17.09.2018.
Ispit održan 08.09.2018.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 17.09.2...
ZiR - ispit održan 05.09.2...
ZiR - ispit održan 28.08.2...
Sve vesti  
Predavači
doc. dr Karolina Kasaš-Laž...
Osnovne informacije
Fond časova 2+2+1
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Poglavlja knjige
Primer teorijskih pitanja
Sve vesti  
 © 2018 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs