Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Mehatronika  H - OET 1  Osnovi elektrotehnike 1 Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Nastava na predmetu se izvodi u prvom semestru, sa fondom časova 2+2+1 (predavanja 2 časa nedeljno, auditorne vežbe 2 časa i laboratorijske vežbe 1 čas).

Gradivo iz predmeta se može polagati preko dva odvojena kolokvijuma ili polaganjem celog ispita. Kolokvijumi se organizuju i zakazuju u terminima koje predmetni nastavnik dogovori sa studentima.

Prisustvo predavanjima, auditornim i laboratorijskim vežbama je obavezno, a provera kontinualnog učenja i praćenje nastavnih aktivnosti obaviće se dva puta u toku semestra, u obliku najavljenih testova.

U izvođenju nastave se koristi sledeća literatura:

  • Knjiga “Osnovi elektrotehnike 1” - odabrana poglavlja, prof. dr Branko Popović,
  • "Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike 1 za mehatroniku", autora N. Đurić, V. Bajović, K. Kasaš-Lažetić i D. Kljajić,
  • Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike", prof. dr Vera Bajović, mr Karolina Kasaš-Lažetić, mr Dejana Herceg, dr Nikola Đurić.
  • Materijal na sajtu KTET u odeljku Mehatronika/OET1/Zadaci i rešenja,

 
Rezultati
ispit održan 10. 7. 2024.
Ispit održan 1. 7. 2024.
Ispit održan 19. 6. 2024.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 1. 7. 2...
ZiR - ispit održan 14. 6. ...
ZiR - ispit održan 9. 4. ...
Sve vesti  
Predavači
Karolina i Gorana
Osnovne informacije
Fond časova 2+2+1
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Zadaci za auditorne vežbe ...
Poglavlja knjige
Primer teorijskih pitanja
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs