Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  OET 1  Osnovi elektrotehnike 1 Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  


Osnovi elektrotehnike 1 je bazični predmet na prvoj godini studija i nosi 9 ESPB poena.

Cilj predmeta je da se studenti upoznaju sa terminologijom i osnovnim fizičkim zakonima elektrotehnike, u oblastima elektrostatike i električnih kola vremenski konstantne struje. Studenti se osposobljavaju za samostalno rešavanje problema iz ovih oblasti, a stečena znanja su osnova za praćenje nastave na stručnim predmetima viših godina.

Nastava na ovom predmetu se izvodi u vidu predavanja, auditornih vežbi, laboratorijskih vežbi i konsultacija. U nastavi se primenjuje induktivni metod, tako što se na osnovu niza malih primera formira studentsko znanje, koje vremenom prerasta u inzenjersku intuiciju.

 
Obaveštenja
Test - T2 - 2017/2018
Nadoknada laboratorijskih ...
Test iz laboratorijskih ve...
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 17.06.2018.
Ispit održan 13.06.2018.
Ispit održan 17.04.2018.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 13.06.2...
ZiR - ispit održan 11.04.2...
ZiR - ispit održan 05.02.2...
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Nikola Đurić
Osnovne informacije
Fond časova 4 + 4
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Ispitni zadaci 2015/2016
Ispitni zadaci 2014/2015
Ispravke u zbirci
Sve vesti  
 © 2018 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs