Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  OET 1  Osnovi elektrotehnike 1 Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Fond časova na ovom predmetu je 4+4 (predavanja i auditorne vežbe su po 4 časa nedeljno), a nastava se održava u I semestru.

U toku izvođenja nastave, na predavanjima se organizuju kratki testovi i vodi se evidencija o prisustvovanju studenata nastavi. Testovi nose određeni broj poena i ulaze u formiranje konačne ocene ispita.

Na predmetu su predviđene i laboratorijske vežbe, koje takođe nose dodatne poene.

Deo ispita se može polagati preko dva odvojena kolokvijuma. Prvi kolokvijum se organizuju sredinom a drugi krajem semestra, u dogovoru predmetnog nastavnika i studenata.

U izvođenju nastave koristi se sledeća literatura:

  • Knjiga "Osnovi elektrotehnike 1", prof. dr Branko D. Popović, Građevinska knjiga Beograd,
  • "Zbirka rešenih ispitnih zadataka", prof. dr Neda Pekarić-Nađ, prof. dr Vera Bajović, Građevinska knjiga Beograd i
  • Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike", prof. dr Vera Bajović, mr Karolina Kasaš-Lažetić, mr Dejana Herceg, dr Nikola Đurić.
 
Obaveštenja
Raspored za ispit 14.06.20...
RASPORED ISPITA - jun i ju...
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 11.04.2024.
Ispit održan 09.04.2024.
Ispit održan 10.02.2024.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 09.04.2...
ZiR - ispit održan 05.02.2...
ZiR - ispit održan 22.01.2...
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Nikola Đurić
Osnovne informacije
Fond časova 4 + 4
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs