Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  OET 1  Osnovi elektrotehnike 1 Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Fond časova na ovom predmetu je 4+4 (predavanja i auditorne vežbe su po 4 časa nedeljno), a nastava se održava u I semestru.

U toku izvođenja nastave, na predavanjima se organizuju kratki testovi i vodi se evidencija o prisustvovanju studenata nastavi. Testovi nose određeni broj poena i ulaze u formiranje konačne ocene ispita.

Na predmetu su predviđene i laboratorijske vežbe, koje takođe nose dodatne poene.

Deo ispita se može polagati preko dva odvojena kolokvijuma. Prvi kolokvijum se organizuju sredinom a drugi krajem semestra, u dogovoru predmetnog nastavnika i studenata.

U izvođenju nastave koristi se sledeća literatura:

  • Knjiga "Osnovi elektrotehnike 1", prof. dr Branko D. Popović, Građevinska knjiga Beograd,
  • "Zbirka rešenih ispitnih zadataka", prof. dr Neda Pekarić-Nađ, prof. dr Vera Bajović, Građevinska knjiga Beograd i
  • Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike", prof. dr Vera Bajović, mr Karolina Kasaš-Lažetić, mr Dejana Herceg, dr Nikola Đurić.
 
Obaveštenja
Laboratorijske vežbe 2019/...
Test T1 - 2019/2020
Kolokvijum K1 - 2019/2020
Sve vesti  
Rezultati
Test T1 održan 05.11.2019.
Ispit održan 29.10.2019.
Ispit održan 26.10.2019.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 26.10.2...
ZiR - ispit održan 12.10.2...
ZiR - ispit održan 18.09.2...
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Nikola Đurić
Osnovne informacije
Fond časova 4 + 4
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Zadaci za auditorne vežbe ...
Ispitni zadaci 2015/2016
Ispitni zadaci 2014/2015
Sve vesti  
 © 2019 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs