Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  OET 1  Osnovi elektrotehnike 1 Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita  

Završni ispit se sastoji iz dva dela. Prvi deo ispita se polaže u terminu predviđenom za održavanje ispita iz Osnova elektrotehnike 1, prema rasporedu ispita tekuće školske godine. Drugi deo ispita se polaže 2–3 dana nakon prvog dela. Tačan termin održavanja drugog dela ispita objavljuje se zajedno sa rezultatima prvog dela ispita.

Prvi deo ispita se sastoji iz 4 duža (inženjerska) zadatka. Prva dva zadatka obuhvataju gradivo iz oblasti elektrostatike. Druga dva zadatka su iz oblasti vremenski konstantnih električnih struja. Svi zadaci se boduju sa po 25 bodova.

Da bi student položio prvi deo ispita mora da tačno uradi 50% od svakog zadatka. Prvi deo ispita je eliminatoran, što znači da će student biti pozvan na drugi deo ispita samo ako je položio prvi deo ispita. Prvi deo ispita traje 180 minuta.

Drugi (teorijski) deo ispita se sastoji od 10 pitanja ili kraćih zadataka, 5 iz gradiva elektrostatike i 5 iz gradiva vremenski konstantnih električnih struja. Sva pitanja/zadaci se boduju sa po 5 bodova.

Da bi student položio drugi deo ispita, mora da uradi tačno najmanje 50% pitanja/zadatka iz elektrostatike i najmanje 50% pitanja/zadatka iz vremenski konstantnih električnih struja, odnosno, da ostvari najmanje 25 bodova. Drugi deo ispita traje 60 minuta.

Tokom semestra, predviđeno je održavanje 2 kolokvijuma, pri čemu prvi pokriva oblast elektrostatike, a drugi oblast vremenski konstantnih struja. Položena oba kolokvijuma omogućavaju izlazak na drugi (teorijski) deo ispita. Kolokvijumi traju 90 minuta.

 
Rezultati
Ispit održan 10.02.2024.
Ispit održan 05.02.2024.
Ispit održan 27.01.2024.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 05.02.2...
ZiR - ispit održan 22.01.2...
ZiR - K1 kolokvijum održan...
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Nikola Đurić
Osnovne informacije
Fond časova 4 + 4
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs