Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
PSI  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Osnovi elektrotehnike predstavljaju obavezan predmet na studijskom programu Primenjeno softversko inženjerstvo i nosi 9 ESPB poena.

Ovaj predmet predstavlja uvod u oblast elektrotehnike i studentima daje neophodne osnove za praktična i teorijska istraživanja električnih, magnetskih i elektromagnetskih pojava i fenomena.

Cilj predmeta jeste da studenti usvoje osnovne pojmove i da se osposobe za rešavanje jednostavnijih problema iz domena elektrostatičkih polja, električnih mreža sa vremenski konstantnim strujama, vremenski konstantnih i vremenski promenljivih elektromagnetskih polja, kao i električnih mreža sa vremenski promenljivim strujama.

Nastava na predmetu se izvodi putem predavanja, auditornih i laboratorijskih vežbi, kao i individualnih konsultacija, a u skladu sa planom studijskog programa Elektroenergetski softverski inženjering.

 
Obaveštenja
Teorija OET - 05.10.2020.
Dobrodošlica 2020/2021
Sve vesti  
Rezultati
Ispit odrzan 26.09.2020.
Ispit odrzan 22.09.2020.
Ispit odrzan 12.09.2020.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 22.09.2...
ZiR - ispit održan 08.09.2...
ZiR - ispit održan 27.08.2...
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Nikola Đurić
Osnovne informacije
Fond časova 4+4
Pravila polaganja
Ocena jednog kolokvijuma v...
Raspored predavanja
Ponedeljak, utorak, sreda ...
Dodatni materijal
On-line predavanja
On-line auditorne vežbe
Sve vesti  
 © 2020 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs