Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
CETEH  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Osnovi Elektrotehnike nosi 5 ESPB poena.

Sluša se u zimskom semestru na drugoj godini osnovnih akademskih studija - Čiste energetske tehnologije

Cilj predmeta je sticanje osnovnih znanja iz oblasti elektrotehnike. Studenti se osposobljavaju za razumevanje osnovnih pojmova o vremenski konstantnim i vremenski promenljivim električnim strujama sa aspekta primene u električnim mašinama.

Nastava se izvodi putem predavanja, auditornih vežbi i individualnih konsultacija.

 

 
Obaveštenja
Lab vezbe 2019
Sve vesti  
Rezultati
Kol 1
Kol Nov 2019
Kolokvijum 2 - 26.12.17.
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Anamarija Juhas
Dodatni materijal
Primeri kolokvijuma
Zadaci
Predavanja
Sve vesti  
 © 2020 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs