Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
CETEH  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Fond časova je 2+2 (predavanja i auditorne vežbe su po 2 časa nedeljno), a nastava se održava u prvom semestru.

U toku izvođenja nastave na predavanjima se organizuju dva kratka testa. Testovi nose 6 poena i ulaze u formiranje konačne ocene.

U toku izvođenja nastave na vežbama se rade zadaci pri čemu odreženi broj zadataka ostaje za domaći (samostalan rad).

Ukoliko dozvole epidemiološke mere, biće organizovane i četiri laboratorijske vežbe.

Udžbenik: Osnovi elektrotehnike za Industrujsko inženjerstvo, Novi Sad, FTN 2018. Autori: A. Juhas, M. Milutinov i N. Pekarić-Nađ

Zbirka: Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike za strukovne studije, Novi Sad, FTN 2017. Autori: A. Juhas, M. Milutinov i N. Pekarić-Nađ

 
Obaveštenja
Kolokvijum
Sve vesti  
Predavači
Skolska 2022/23
Osnovne informacije
Fond časova, Literatura
Pravila polaganja
Kolokvijum/Ispit
Dodatni materijal
Primeri kolokvijuma
Zadaci
Prezentacije sa predavanja
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs