Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
CETEH  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Kolokvijum/Ispit  

Gradivo iz predmeta se može polagati preko 2 (dva) odvojena parcijalna ispita u kolokviumskim nedeljama ili polaganjem celog ispita.

Prvi kolokvijum se organizuje sredinom semestra, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Uključuje elektrostatiku i vremenski konstantne struje. Jedan zadatak 22 poena i četiri pitanja po 7 poena. Maksimalan broj poena je 50. Minimalan broj poena za priznavanje kolokvijuma je 26.

Drugi kolokvijum se organizuje na karju semestra, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom. Uključuje magnetsko polje, vremenski promenljive struje, trofazne sisteme i poluprovodnike. Jedan zadatak 22 poena i 4 pitanja po 7 poena. Maksimalan broj poena je 50. Minimalan broj poena je 26.

Ispit. Ukoliko student nije zadovoljan ocenom sa kolokvijuma ili nije položio kolokvijume, u narednim ispitnim rokovima (do kraja tekuće školske godine) student može da polaže deo ispita ili ceo ispit. Nakon toga moguće je polagati samo ceo ispit. Ispit se vrednuje najviše sa 100 poena

Na poene sa kolokvijuma ili ispita se dodaju poena sa testova. Maksimalan broj poena je 112.

Ukoliko zbog epidemioloških mera ne bude nastave u učionicama neće biti ni testova. U tom slučaju studenti mogu da donesu na uvid lepo ispisanu svesku sa predavana koja im može doneti maksimalno 10 poena. Sveska se mora predati na uvid do prvog januarskog ispitnog roka.

Dok traje ispit nije dozvoljeno prepisivanje, međusobni razgovor, dodavanje i primanje raznih predmeta, samovoljno napuštanje dodeljenog mesta i upotreba mobilnih telefona. Za navedene prestupe student se udaljava sa ispita i zabranjuje mu se polaganja u naredna dva ispitna roka.

 
Obaveštenja
Kolokvijum
Sve vesti  
Predavači
Skolska 2022/23
Osnovne informacije
Fond časova, Literatura
Pravila polaganja
Kolokvijum/Ispit
Dodatni materijal
Primeri kolokvijuma
Zadaci
Prezentacije sa predavanja
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs