Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   ESI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  MAG  Elektromagnetika Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Predmet Elektromagnetika je namenjen studentima petog semestra Departmana za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Cilj predmeta je da obuči studente o elektromagnetskim fenomenima, shodno potrebama novih tehnologija, vezano za obnovljive izvore, mobilne komunikacioine i računarske sisteme, elektromagnetsku kompatibilnost, očuvanje okoline itd. Studenti uče da koriste Maksvelove jednačine u integralnom i diferencijalnom obliku. Upoznaju se sa nekim od načina za rešavanje problema stacionarnog i kvazistacionarnog električnog i magnetskog polja. Kroz gradivo Elektromagnetike studenti upoznaju i fizičke osnove vektorske analize.

Elektromagnetika nosi 7 ESPB poena.

 
Obaveštenja
termini
Sve vesti  
Rezultati
1. Kolokvijum održan 20.11...
Rezultati
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Neda Pekarić ...
Osnovne informacije
Osnovne informacije
Pravila polaganja
Pravila polaganja
Raspored predavanja
Raspored predavanja
Dodatni materijal
Predavanja
Auditorne vežbe
Primeri ispitnih zadataka
Sve vesti  
 © 2017 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs