Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  MAG  Elektromagnetika Pošaljite tekst prijatelju
Uvod u predmet  

Predmet Elektromagnetika je namenjen studentima petog semestra Departmana za Energetiku, elektroniku i telekomunikacije. Cilj predmeta je da obuči studente o elektromagnetskim fenomenima, shodno potrebama novih tehnologija, vezano za obnovljive izvore, mobilne komunikacioine i računarske sisteme, elektromagnetsku kompatibilnost, očuvanje okoline itd. Studenti uče da koriste Maksvelove jednačine u integralnom i diferencijalnom obliku. Upoznaju se sa nekim od načina za rešavanje problema stacionarnog i kvazistacionarnog električnog i magnetskog polja. Kroz gradivo Elektromagnetike studenti upoznaju i fizičke osnove vektorske analize.

Elektromagnetika nosi 7 ESPB poena.

 
Obaveštenja
Kolokvijum K1 2023/2024
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 14.02.2024.
Ispit održan 31.01.2024.
K1 - MRE kolokvijum održan...
Sve vesti  
Predavači
na OAS
Pravila polaganja
Pravila polaganja
Dodatni materijal
Auditorne vežbe
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs