Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  MAG  Elektromagnetika Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Pravila polaganja  

Studenti koji su ove školske godine prvi put slušali predmet, mogu raditi dva kolokvijuma ili ceo ispit. Položeni kolokvijum važi u tekućoj školskoj godini (do oktobra).

Prijava ispita je neophodna, bez obzira da li se radi ceo ispit ili nedostajući kolokvijum.

Studenti, koji su predmet slušali ranije, mogu polagati kolokvijume ako su se na studentskoj službi prijavili za "polaganje preko kolokvijuma".

Važna napomena: u školskoj 2023/2024 godini, ne postoji mogućnost polaganja ispita u apsolventskim rokovima.
 
Obaveštenja
Kolokvijum K1 2023/2024
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 14.02.2024.
Ispit održan 31.01.2024.
K1 - MRE kolokvijum održan...
Sve vesti  
Predavači
na OAS
Pravila polaganja
Pravila polaganja
Dodatni materijal
Auditorne vežbe
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs