Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
PSI  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Ocena jednog kolokvijuma važi ...  

Završni ispit se sastoji iz dva dela. Prvi deo ispita (inženjerski zadaci) se polaže u terminu predviđenom za održavanje ispita iz predmeta, prema rasporedu ispita tekuće školske godine. Drugi (teorijski) deo ispita se polaže nekoliko dana nakon prvog dela. Tačan termin održavanja drugog dela ispita se objavljuje zajedno sa rezultatima prvog dela ispita.

Prvi deo ispita se sastoji iz 4 duža (inženjerska) zadatka. Prva dva zadatka obuhvataju gradivo iz oblasti elektrostatike i vremenski konstantnih struja - K1. Druga dva zadatka su iz oblasti elektromagnetizma i vremenski promenljivih struja - K2. Svi zadaci se boduju sa po 25 bodova.

Da bi student položio prvi deo ispita mora da tačno uradi 50% od svakog od zadataka. Prvi deo ispita je eliminatoran, što znači da će student biti pozvan na drugi deo ispita samo ako je položio prvi deo ispita. Prvi deo ispita traje 180 minuta.

Drugi (teorijski) deo ispita se sastoji od 10 pitanja ili kraćih zadataka: 5 iz gradiva elektrostatike i vremenski konstantnih struja, a 5 iz gradiva elektromagnetizma i vremenski promenljivih struja. Sva pitanja/zadaci se boduju sa po 5 bodova.

Da bi student položio drugi deo ispita, mora da uradi tačno oba teorijska dela, sa najmanje 50% pitanja/zadatka iz elektrostatike i vremenski konstantnih struja, i najmanje 50% pitanja/zadatka iz elektromagnetizma i vremenski promenljivih struja, odnosno, da ostvari najmanje 25 bodova po pojedinom delu. Drugi deo ispita traje 120 minuta.

Tokom semestra, predviđeno je održavanje 2 kolokvijuma, pri čemu prvi pokriva oblast elektrostatike i vremenski konstantnih struja - K1, a drugi oblast elektromagnetizma i vremenski promenljivih struja - K2. Položena oba kolokvijuma omogućavaju izlazak na drugi (teorijski) deo ispita. Kolokvijumi traju 90 minuta.

 
Rezultati
Ispit održan 13.04.2024.
Ispit održan 11.04.2024.
Ispit održan 17.02.2024.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 11.04.2...
ZiR - ispit održan 10.02.2...
ZiR - ispit održan 27.01.2...
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Nikola Đurić
Osnovne informacije
Fond časova 4+4
Pravila polaganja
Ocena jednog kolokvijuma v...
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Poglavlja knjige
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs