Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
PSI  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Nastava na predmetu se izvodi u drugom semestru, sa fondom časova 4+4 (predavanja i auditorne vežbe po 4 časa nedeljno).

Gradivo iz predmeta se može polagati preko 2 odvojena kolokvijuma ili polaganjem celog ispita. Prvi kolokvijum se organizuje sredinom, a drugi krajem semestra, u dogovoru predmetnog nastavnika i studenata.

Prisustvo predavanjima, auditornim i laboratorijskim vežbama je obavezno, a provera kontinualnog učenja i praćenje nastavnih aktivnosti obaviće se nekoliko puta u toku semestra.

U izvođenju nastave koristi se sledeća literatura:

  • “Osnovi elektrotehnike 1”, prof. dr Nikola Đurić,
  • “Osnovi elektrotehnike 1” - odabrana poglavlja, prof. dr Branko Popović,
  • “Osnovi elektrotehnike 2” - odabrana poglavlja, prof. dr Branko Popović,
  • "Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike za elektroenergetski softverski inženjering", dr Nikola Đurić i M.Sc. Dragan Kljajić.
 
Rezultati
Ispit održan 14.07.2024.
Ispit održan 10.07.2024.
Ispit održan 24.06.2024.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 10.07.2...
ZiR - ispit održan 19.06.2...
ZiR - ispit održan 11.04.2...
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Nikola Đurić
Osnovne informacije
Fond časova 4+4
Pravila polaganja
Ocena jednog kolokvijuma v...
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Poglavlja knjige
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs