Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  LPE  Laboratorijski praktikum iz elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Fond časova je 1+1+2 (1 čas predavanja, 1 čas auditornih vežbi i 2 časa laboratrijskih vežbi nedeljno). Nastava se održava u I semestru.

Na ovom predmetu laboratorijske vežbe su obavezne, i bez redovnog prisustva neće moći da se dobije potpis predmetnog nastavnika. Predviđeno je šest vežbi, koje se rade uz upotrebu maketa i mernih instrumenata.

Gradivo iz predmeta može da se polaže preko kolokvijuma ili se polaže ceo ispit. Kolokvijum se organizuje krajem semestra, u dogovoru predmetnog nastavnika sa studentima.

U izvođenju nastave koristi se sledeća literatura:

  1. "Osnovi elektrotehnike za studente neelektrotehničkih fakulteta", dr Miroslav Prša, Stylos.
  2. "Osnovi elektrotehnike - Zbirka zadataka za studente neelektrotehničkih fakulteta ", dr Miroslav Prša, Laslo Juhas, Fakultet tehničkih nauka.
 
Obaveštenja
Nadoknada laboratirjskih v...
Promena termina iz LPE
Pripreme za lab. vežbe 200...
Sve vesti  
Rezultati
Ispit odrzan 23.09.2009. g...
Ispit održan 11.09.2009.
Ispit održan 28.08.2009.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
Ispit održan 28.08.2009.
Ispit održan 29.06.2009.
Ispit održan 15.04.2009.
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Miroslav Prša
Osnovne informacije
Osnovne informacije o pred...
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Ispitna pitanja (2008/2009...
Pitanja sa testa 2 (2007/2...
Pitanja sa testa 1 (2007/2...
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs