Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
BIM  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Nastava na predmetu se izvodi u prvom semestru, sa fondom časova 3+3 (predavanja i vežbe po 3 časa nedeljno).

Gradivo iz predmeta se može polagati preko dva odvojena kolokvijuma ili polaganjem celog ispita. Kolokvijumi se organizuju i zakazuju u terminima koje predmetni nastavnik dogovori sa studentima.

Prisustvo predavanjima, auditornim i laboratorijskim vežbama je obavezno.

U izvođenju nastave koristi se sledeća literatura:

    Udžbenik:
  • D. Herceg "Osnovi elektrotehnike za biomedicinsko inženjerstvo”, edicija "Tehničke nauke" FTN, 911
  • Zbirka:
  • N. Đurić, D. Kljajić i D. Antić "Zbirka zadataka iz Osnova elektrotehnike za biomedicinsko inženjerstvo", edicija "Tehničke nauke" FTN.
 
Obaveštenja
Kolokvijumi 2022/2023
Sve vesti  
Rezultati
Estat 13.11.2021.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ispit
Sve vesti  
Predavači
dr Dejana Herceg
Osnovne informacije
Fond časova 3+3
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
sreda
Dodatni materijal
Predavanja i poglavlja knj...
Sve vesti  
 © 2023 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs