Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
BIM  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita  

U toku semestra se organizuju dva kolokvijuma: prvi nakon završetka prve polovine kursa, a drugi na kraju kursa, u terminu prvog ispitnog roka.

Prvi kolokvijum pokriva oblasti elektrostatike i vremenski konstantnih struja. Drugi kolokvijum pokriva oblasti elektromagnetizma i vremenski promenljivih struja

Da bi student položio ispit/kolokvijum neophodno je iz svake oblasti (elektrostatike, vremenski konstantnih struja, elektromagnetizma i vremenski promenljivih struja) odgovarajućeg ispita/kolokvijuma ostvari najmanje 50% mogućih poena.

Položeni kolokvijum važi u tekućoj školskoj godini. Parcijalno polaganje ispita moguće je samo u prva tri ispitna roka (januarsko-februarski i aprilski), a nakon toga ovakvo polaganje omogućeno je samo studentima koji su već položili jedan deo, a ostali moraju da polažu ceo ispit.

Završna ocena formira se na osnovu pokazanih rezultata u savlađivanju gradiva.

Da bi student mogao da polaže ispit (ceo ili parcijalno) neophodno je da prijavi ispit.


 
Obaveštenja
kolokvijumi
Sve vesti  
Rezultati
Test 4 8.1.2020.
2. kolokvijum 15.1.2020.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ispit
Sve vesti  
Predavači
dr Dejana Herceg
Osnovne informacije
Fond časova 3+3
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Sredom i petkom
Dodatni materijal
Predavanja i poglavlja knj...
Sve vesti  
 © 2020 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs