Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
BIM  OET  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita  

U toku semestra se organizuju dva kolokvijuma. Prvi kolokvijum pokriva oblasti elektrostatike i vremenski konstantnih struja. Drugi kolokvijum pokriva oblasti magnetizma i vremenski promenljivih struja

Kolokvijum/ispit je položen ako se iz svake oblasti postigne bar 50% bodova.

Polaganje ispita preko kolokvijuma je moguće i u ispitnim rokovima sve do juna i do tada važe položeni kolokvijumi. Nakon toga se polaže ceo ispit. Obavezna je prijava ispita, bez obzira šta se radi.

Stari studenti koji žele da polažu preko kolokvijuma treba da izaberu i regulišu polaganje preko kolokvijuma.

 
Obaveštenja
kolokvijumi 2023/24
Sve vesti  
Rezultati
Estat 13.11.2021.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ispit
Sve vesti  
Predavači
dr Dejana Herceg
Osnovne informacije
Fond časova 3+3
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
sreda
Dodatni materijal
Predavanja i poglavlja knj...
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs