Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Zaštita  Z - EOiZ  Elektrotehnika, oklina i zaštita Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Polaganje prvog dela ispita  

Ocenjivanje prvog dela.

Završna ocena formira se na osnovu ocena dobijenih iz prvog i drugog dela. Upisuje se srednja vredn ost. U toku prvog dela kursa (prvi deo semestra) organizuju se dva testa i jedan kolokvijum. Testovi nose 6 poena. Kolokvijum 100 poena.

Ukoliko ne bude testova, lepo ispisana sveska sa predavanja donosi maks. 10 poena. Mora se predati na uvid do prvog kolokvijuma koj će biti organizovan 7 dana nakon završetka prvog dela kursa.

Kolokvijum sadrži dva zadatka po 25 poena i pet pitanja po 10 poena. Minimalan broj poena je 51. Za prolaz je osim 51 poena potrebno imati barem 8 poena iz prvog i 8 poena iz drugog zadatka. Jednom položen kolokvijum (prvi deo ispita) važi neograničeno dugo.

Ispit. U svakom ispitnom roku student može da polaže kolokvijum (prvi deo ispita).

 
Obaveštenja
Google Classroom
Sve vesti  
Rezultati
ISP 13.9.2023.
Ispit 30.08.23
Isp 10.07.2023.
Sve vesti  
Predavači
doc. Milutinov Miodrag
Osnovne informacije
Fond časova 3+3, Literatur...
Pravila polaganja
Polaganje prvog dela ispit...
 © 2023 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs