Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Zaštita  Z - EOiZ  Elektrotehnika, oklina i zaštita Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Polaganje prvog dela ispita  

 

Nakon završetka prve polovine kursa organizuje se kolokvijum kojim u potpunosti može da se položi prvi deo predmeta.

Student ne prijavljuje samo prvi kolokvijum, koji je pre ispitnog roka. Posle toga, u svakom ispitnom roku, student prijavljuje prvi deo predmeta pri cemu navodi samo ime profesora iz prvog dela predmeta (Napomena: ne postoji mogucnost prijave elektronskim putem, tako da je potrebno popuniti "male" prijave i odneti na studentsku sluzbu). U protivnom student ne može da prisustvuje polaganju prvog dela predmeta.

Kolokvijum kao i prvi deo ispita u ispitnim rokovima sadrži dva zadatka, jedan iz vremenski konstantnih struja (25 poena) i jedan iz vremenski promenljivih struja (25 poena) i pet teorijskih pitanja ili kratkih zadataka (svako po 10 poena).

Dok traje kolokvijum/ispit nije dozvoljen međusobni razgovor, dodavanje i primanje raznih predmeta, samovoljno napuštanje dodeljenog mesta, i upotreba mobilnih telefona. Za navedene prestupe student se udaljava sa kolokvijuma/ispita i zabranjuje mu se polaganja u naredna dva ispitna roka.

Ocena prvog dela predmeta se prosleđuje profesoru iz drugog dela predmeta tako da se na kraju formira srednja ocena iz predmeta Elektrotehnika, okolina i zaštita.

 
Obaveštenja
Prijava kolokvijuma
Sve vesti  
Rezultati
Isp 10.06.2020.
Ispit, 09.02.2020.
Ispit, 28.01.2020.
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Anamarija Juhas
Osnovne informacije
Fond časova 3+3, Literatur...
Pravila polaganja
Polaganje prvog dela ispit...
Dodatni materijal
Predavanja
Zadaci
Sve vesti  
 © 2020 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs