Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Zaštita  Z - EOiZ  Elektrotehnika, oklina i zaštita Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Polaganje prvog dela ispita  

Ocenjivanje prvog dela.

Završna ocena formira se na osnovu ocena dobijenih iz prvog i drugog dela. Upisuje se srednja vredn ost. U toku prvog dela kursa (prvi deo semestra) organizuju se dva testa i jedan kolokvijum. Testovi nose 6 poena. Kolokvijum 100 poena.

Ukoliko ne bude testova, lepo ispisana sveska sa predavanja donosi maks. 10 poena. Mora se predati na uvid do prvog kolokvijuma koj će biti organizovan 7 dana nakon završetka prvog dela kursa.

Kolokvijum sadrži dva zadatka po 25 poena i pet pitanja po 10 poena. Minimalan broj poena je 51. Za prolaz je osim 51 poena potrebno imati barem 8 poena iz prvog i 8 poena iz drugog zadatka. Jednom položen kolokvijum (prvi deo ispita) važi neograničeno dugo.

Ispit. U svakom ispitnom roku student može da polaže kolokvijum (prvi deo ispita).

 
Obaveštenja
Google Classroom
Sve vesti  
Rezultati
Ispit 10.4.2024.
Kol 21/22-11-2023
ISP 13.9.2023.
Sve vesti  
Predavači
doc. Milutinov Miodrag
Osnovne informacije
Fond časova 3+3, Literatur...
Pravila polaganja
Polaganje prvog dela ispit...
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs