Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
MiR  OET 1  Osnovi elektrotehnike Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Nastava na predmetu se izvodi u prvom semestru, sa fondom časova 4+4 (predavanja i auditorne vežbe su po 4 časa nedeljno.)

Gradivo iz predmeta se može polagati preko dva odvojena kolokvijuma ili polaganjem celog ispita. Kolokvijumi se organizuju i zakazuju u terminima koje predmetni nastavnik dogovori sa studentima.

Prisustvo predavanjima, auditornim i laboratorijskim vežbama je obavezno, a provera kontinualnog učenja i praćenje nastavnih aktivnosti obaviće se nekoliko puta u toku semestra, u obliku najavljenih testova.


Na predmetu je predviđen i ciklus laboratorijskih vežbi u trajanju od 2 x 1,5 sat. Laboratorijske vežbe se održavaju tokom decembra u posebnim terminima, o kojima će studenti biti blagovremeno obavešteni. Nakon održanog ciklusa laboratorijskih vežbi, organizuje se testiranje studenata. Poeni osvojeni na testiranju ulaze u formiranje konačne ocene. Testovi nose određeni broj poena i takođe ulaze u formiranje konačne ocene ispita.

U izvođenju nastave se koristi sledeća literatura:

  • Knjiga “Osnovi elektrotehnike 1” - odabrana poglavlja, prof. dr Branko Popović,
  • Zbirka zadataka iz osnova elektrotehnike", prof. dr Vera Bajović, mr Karolina Kasaš-Lažetić, mr Dejana Herceg, dr Nikola Đurić.

 
Obaveštenja
Teorjski deo OET1 - 11.02....
Teorjski deo OET1 - 23.01....
Test T2 - 2018/2019
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 15.07.2019.
Ispit održan 11.07.2019.
Ispit održan 01.07.2019.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - ispit održan 11.07.2...
ZiR - ispit održan 26.06.2...
ZiR - ispit održan 09.04.2...
Sve vesti  
Predavači
doc. dr Kasaš-Lažetić Karo...
Osnovne informacije
Fond časova 4 + 4
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
 © 2019 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs