Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Menadžment  I - EuII  Elektrotehnika u industrijskom inžinjerstvu Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Oba položena kolokvijuma oslobađaju studenta završnog ispita  

Gradivo iz predmeta Elektrotehnika u Industrijskom inženjerstvu se može polagati preko 2 (dva) odvojena parcijalna ispita u kolokviumskim nedeljama ili polaganjem celog ispita.

Prvi parcijalni ispit se organizuje izmedju 24 i 28 Novembra a drugi po zavrsetku semestra. Parcijalni ispiti sadrže po 2 dva računska zadataka i 5 teorijskih pitanja. Za pozitivnu ocenu je potrebno uraditi 50 % računskih zadataka i 50 % teorijskih pitanja. Parcijalni ispiti se ne prijavljuje Studentskoj Službi.

Ako se neki od parcijalnih ispita ne položi u kolokvijumskoj nedelji, može se polagati u narednim ispitnim rokovima.

Položeni parcijalni ispiti važe zaključno sa junskim ispitnim rokom tekuće školske godine. Oba položena parcijalna ispita oslobađaju studenta završnog ispita. Na poene osvejene na parcijalnim ispitima se dodaju poeni sa testova i na osnovu ukupnog zbira se formira ocena ispita.

Završni ispit pokriva celokupno gradivo. Ispitu sadrži 2 računska zadataka i 5 teorijskih pitanja. Za pozitivnu ocenu je potrebno uraditi 50 % računskih zadataka i 50 % teorijskih pitanja. Ispit se obavezno prijavljuje, u protivnom student ne može da prisustvuje ispitu.

Dok traje ispit nije dozvoljeno prepisivanje, međusobni razgovor, dodavanje i primanje raznih predmeta, samovoljno napuštanje dodeljenog mesta i upotreba mobilnih telefona. Za navedene prestupe student se udaljava sa ispita i zabranjuje mu se polaganja u naredna dva ispitna roka.

 
Obaveštenja
Kolokvijum, 18.01.'16.
Laboratorijske vezbe
Sve vesti  
Rezultati
Ispit, 26.01.2016.
Kolokvijum, 18.01.'16.
Sve vesti  
Predavači
dr Neda Pekarić-Nađ
Osnovne informacije
Fond časova 2+2, Literatur...
Pravila polaganja
Oba položena kolokvijuma o...
Raspored predavanja
Školska 2014-2015
Dodatni materijal
Pripreme za II kolokvijum
Pripremni zadaci
Skripte za V nedelju
Sve vesti  
 © 2021 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs