Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Menadžment  I - EuII  Elektrotehnika u industrijskom inžinjerstvu Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Fond časova je 2+2 (predavanja i auditorne vežbe su po 2 časa nedeljno), a nastava se održava u III semestru.

U toku izvođenja nastave, na predavanjima se organizuju kratki testovi, a na auditornim vežbama su predviđeni domaći zadaci. Testovi nose određeni broj poena i ulaze u formiranje konačne ocene ispita.

Gradivo iz predmeta se može polagati preko 2 (dva) odvojena kolokvijuma, ili polaganjem celog ispita. Prvi kolokvijum se organizuje sredinom a drugi krajem semestra, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

Predavanja su pokrivena odgovarajućim materijalom uobličenim u skriptu.

Kao pomoćni udžbenik moguće je koristiti:

  • Anamarija Juhas, ZBIRKA ZADATAKA IZ OSNOVA ELEKTROTEHNIKE, FTN 353
 
Obaveštenja
Kolokvijum, 18.01.'16.
Laboratorijske vezbe
Sve vesti  
Rezultati
Ispit, 26.01.2016.
Kolokvijum, 18.01.'16.
Sve vesti  
Predavači
dr Neda Pekarić-Nađ
Osnovne informacije
Fond časova 2+2, Literatur...
Pravila polaganja
Oba položena kolokvijuma o...
Raspored predavanja
Školska 2014-2015
Dodatni materijal
Pripreme za II kolokvijum
Pripremni zadaci
Skripte za V nedelju
Sve vesti  
 © 2021 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs