Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
URoKDiP  UET  Uvod u elektrotehniku Pošaljite tekst prijatelju
Predavači
sk 2019/2020  

Predavači na predmetu Uvod u Elektrotehniku su:

  • Profesor dr Anamarija Juhas, kabinet broj 121, u bloku “F” - predavanja
  • Docent dr Miodrag Milutinov>, kabinet 121, u bloku “F” - predavanja
  • Docent dr Miodrag Milutinov>, kabinet 121, u bloku “F” - vezbe
  • Student demonstrator Nikola Rašević, kabinet 118, u bloku “F” - vezbe
 
Rezultati
Kol 3.6.20.
Sve vesti  
Predavači
sk 2019/2020
Osnovne informacije
Fond časova, literatura
Pravila polaganja
Polaganje ispita
Dodatni materijal
Prezentacije sa predavanja
Zadaci i kolokvijumi
Predavanja
Sve vesti  
 © 2020 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs