Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
URoKDiP  UET  Uvod u elektrotehniku Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Fond časova 3+3 (predavanja 3 časa nedeljno i vežbe 3 časa nedeljno), nastava se održava u drugom semestru.

Prvi kolokvijum se organizuje sredinom semestra. Drugi kolokvijum krajem semestra ili u prvom ispitnom roku.

Prisustvo predavanjima i vežbama je obavezno, a provera prisutnosti će se obaviti nekoliko puta u toku semestra. Kontinualno učenja studenata će se proveravati putem kratkih testova, za vreme predavanja, nekoliko puta u toku semestra.

U izvođenju nastave koristi se sledeća literatura:

  1. Predavanja iz Elektrotehnike (Sekcija: Dodatni materijal)
  2. Zadaci iz Elektrotehnike (Sekcija: Dodatni materijal)
  3. “Osnovi elektrotehnike za studente neelektrotehničkih fakulteta”, Prša Miroslav
 
Obaveštenja
Teams
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
Ispitni rokovi
Sve vesti  
Predavači
sk 2020/2021
Osnovne informacije
Fond časova, literatura
Pravila polaganja
Polaganje kolokvijuma i is...
Dodatni materijal
Zadaci i kolokvijumi
Predavanja
Prezentacije sa predavanja
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs