Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
OET  OI Pošaljite tekst prijatelju
Pravila polaganja
Pravila polaganja  

U toku semestra se organizuju dva testa. Svaki nosi po 10 poena.

Prisustvo na vežbama donosi jos 10 poena. Svako odsustvo umanjuje jedan poen. Dva nedolaska iz zdravstvenih ili nekih drugih ozbiljnh razloga se tolerisu.

U toku semestra se organizuju dva kolokvijuma: prvi nakon završetka prve polovine kursa, a drugi na kraju kursa. U ispitnom roku polaže se ceo ispit.

Prvi kolokvijum vredi 35 poena. Pokriva oblasti elektrostatike i vremenski konstantnih struja, i sadrži:
- 1 zadatak i
- 5 teorijskih pitanja

Drugi kolokvijum vredi 35 poena. Pokriva oblasti elektromagnetizma i vremenski promenljivih struja, i sadrži:
- 1 zadatak i
- 5 teorijskih pitanja

Prvi i drugi kolokvijum se ne prijavljuju. U svakom ispitnom roku se prijavljuje ceo ispit. Studenti ne mogu da prisustvuju polaganju ispita ako nisu na spisku prijavljenih.

Oba položena kolokvijuma oslobađaju studenta polaganja završnog ispita. Konačna ocena ispita se formira na osnovu poena dobijenih na dva kolokvijuma i dodatnih poena dobijenih na testovima.

Ispit sadrži zadatke i teorijska pitanja iz celog predmeta
- 2 zadatka (2 x 20 poena) i
- 6 teorijskih pitanja (6 x 5 poena).

 
Obaveštenja
Laboratorija
Kolokvijum 1
Laboratorija
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 28.08.2022
Ispit održan 04.04.2022
Ispit održan 11.02.2022.
Sve vesti  
Predavači
Milutinov Miodrag
Osnovne informacije
Uvod u predmet
Pravila polaganja
Pravila polaganja
Raspored predavanja
Školska 2019-20
Dodatni materijal
Predavanja
Testovi
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs