Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
OET  OI Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Fond časova na ovom predmetu je 2+3. Nastava se održava u I semestru.

U toku kursa organizuju se 2 testa. Testovi nose 10 poena i ulaze u formiranje konačne ocene ispita.

Predmet može da se položi preko dva odvojena kolokvijuma. Prvi kolokvijum se organizuju sredinom a drugi krajem semestra.

Na predmetu su predviđene i laboratorijske vežbe, koje su obavezne. Odrađene laboratorijske vežbe su uslov za dobijanje potpisa nastavnika.

Osnovne informacije o predmetu mozete videti u prilogu.

Pracenje kursa je moguce preko Android aplikacije Google Classroom. Kod za pristup je h7u3fzs

Pridruženi dokumenti :
1.    Plan rada (203 kB)
 
Obaveštenja
Laboratorija
Kolokvijum 1
Laboratorija
Sve vesti  
Rezultati
Ispit održan 28.08.2022
Ispit održan 04.04.2022
Ispit održan 11.02.2022.
Sve vesti  
Predavači
Milutinov Miodrag
Osnovne informacije
Uvod u predmet
Pravila polaganja
Pravila polaganja
Raspored predavanja
Školska 2019-20
Dodatni materijal
Predavanja
Testovi
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs