Početna     O nama     Kabineti     Nastava     Projekti     Naučna delatnost     Elektrijada
   Elektro - E1  
OET 1 OET 2 OET LPE MAG TEK Elektrijada
   Računarstvo - E2  
OET
   Saobraćaj  
ETiEM
   Zaštita  
EOiZ
   Mehatronika  
OET 1 OET 2
   URoKDiP  
UET
   Menadžment  
EuII
   BIM  
OET
   PSI  
OET
   Strukovne  
OET - OI OET - ET
   CETEH  
OET
   MiR  
OET 1 OET 2
Elektro - E1  OET 2  Osnovi elektrotehnike 2 Pošaljite tekst prijatelju
Osnovne informacije

Fond časova je 4+4 (predavanja i auditorne vežbe su po 4 časa nedeljno), a nastava se održava u II semestru.

U toku izvođenja nastave, biće organizovana dva kratka testa i vodiće se evidencija o prisustvovanju studenata nastavi. Testovi nose određeni broj poena i ulaze u formiranje konačne ocene ispita.

Na predmetu su predviđene i laboratorijske vežbe, koje su obavezne. Odrađene laboratorijske vežbe su uslov za dobijanje potpisa nastavnika.

Gradivo se može polagati preko 2 odvojena kolokvijuma, ili polaganjem celog ispita. Prvi kolokvijum se organizuju sredinom a drugi krajem semestra, u dogovoru sa predmetnim nastavnikom.

U izvođenju nastave koristi se sledeća literatura:

  • "Osnovi elektrotehnike 2", prof. dr Branko D. Popović, Građevinska knjiga Beograd,
  • "Zbirka rešenih ispitnih zadataka", prof. dr Neda Pekarić-Nađ, prof. dr Vera Bajović, Građevinska knjiga Beograd.
 
Obaveštenja
Dobrodošlica 2023/2024
Sve vesti  
Rezultati
K1 održan 27.04.2024.
Ispit održan 16.04.2024.
Ispit održan 13.04.2024.
Sve vesti  
Zadaci i rešenja
ZiR - K1 održan 27.04.2024...
ZiR - ispit održan 13.04.2...
ZiR - ispit održan 17.02.2...
Sve vesti  
Predavači
prof. dr Nikola Đurić
Osnovne informacije
Osnovne informacije o pred...
Pravila polaganja
Pravila polaganja ispita
Raspored predavanja
Nastava se izvodi...
Dodatni materijal
Zadaci za auditorne vežbe ...
Sve vesti  
 © 2024 - Katedra za Teorijsku elektrotehniku 
 Fakultet tehničkih nauka, Trg Dositeja Obradovića 6, 21000 Novi Sad, Srbija, Tel. +381 21 6350 805, e-mail: ktet@uns.ac.rs